Tuyển dụng

3A REAL TUYỂN DỤNG

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

MÃ ỨNG TUYỂN

SỐ LƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM

NGÀY HẾT HẠN

NHÂN VIÊN KINH DOANH

3A0001 50 TP. HCM 31/12/2018

TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ

3A0002 01 TP. HCM 31/12/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

3A0003 01 TP. HCM 31/12/2018

LỄ TÂN

3A0004 0 TP. HCM 31/12/2018

KỸ SƯ XÂY DỰNG

3A0005 01 TP. HCM 31/12/2018

KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT

3A0006 00 TP. HCM 31/12/2018

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

3A0007 00 TP. HCM 31/12/2018

GIÁM SÁT QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

3A0008 01 TP. HCM 31/12/2018

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

3A0009 01 TP. HCM 31/12/2018

GIÁM SÁT NGUỒN VỐN

3A0010 00 TP. HCM 31/12/2018

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

3A0011 01 TP. HCM 31/12/2018

GIÁM ĐỐC SÀN VÙNG

3A0012 01 TP. HCM 31/12/2018

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

3A0013 01 TP. HCM 31/12/2018